Hvad skal jeg kunne for at blive IPMA Certificeret på niveau D?

//af

 

Niveau D – Certificeret i projektledelse

For dig som er ny i projektledelse.

Kompetencekrav og certificeringsproces:

En IPMA certificering på niveau D kræver at du har viden om projektledelse, der dækker et bredt spekter af de kompetencer, der beskrives i ”Kompetencer i projektledelse”.

Erfaringsanvendelse Det er ikke et krav, at man på niveau D skal have praktisk erfaring i projektledelse, men vi anbefaler mindst 6 mandmåneders erfaring som projektleder af ikke-komplekse projekter, eller som projektdeltager i mindre komplekse projekter.

Kompetencer Du har eksplicit viden om én metode/et værktøj indenfor de fleste kompetenceelementer der beskrives i ”Kompetencer i projektledelse” under kompetenceområderne ”Kontekst”, ”Mennesker” og ”Metoder”, samt viden om disses anvendelse i ikke komplekse projekter.

Certificeringsforløbet på niveau D:

Introduktionssession: På introduktionssessionen giver vi vejledning i brugen af selvvurderingsværktøjet “Kompetencer i Projektledelse”. Vi arbejder med øvelser i at udfylde CV og selvvurdering, ligesom omfang og form af den skriftlige eksamen forklares. Varighed 4 timer.

CV og selvvurdering: Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af dit vidensniveau, og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.

Skriftlig eksamen: Eksamen afholdes i Allerød og Vejle og varer 3 timer. Ingen hjælpemidler er tilladt. Form: Multiple choice-spørgsmål og åbne spørgsmål.

Samlet tidsforbrug for kandidaten Ca. 40 timer.

Assessorvurdering Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig i et svarbrev, og hvis resultatet ligger over minimumskravet udstedes et certifikat, som er gyldigt i fem år.

Recertificering: Efter fem år inviteres du til recertificering. Du skal opdatere dit CV og din selvvurdering. Du skal endvidere beskrive omfanget af din kompetenceudvikling inden for de seneste fem år samt hvilke kompetenceelementer fra ”Kompetencer i projektledelse”, du har arbejdet på at forbedre. Vi forventer at du årligt har anvendt mindst 35 timer på kompetenceudvikling. Hvis assessorerne ved recertificeringen er i tvivl om dine kompetencer, vil du blive inviteret til en times interview, hvor du bl.a. skal gennemføre en 10 minutters præsentation af udvalgte kompetencer.

Deadline for tilmelding til næste IPMA Certificeringsrunde niveau D er den 26. marts, så du kan nå at få dit certifikat inden sommerferien. Se årets certificeringskalender her

Se mere om priser, betingelser osv. på IPMA.dk

 

Lene Larsen
Tidligere ansat hos Dansk Projektledelse.