Nye IPMA certificeringsmuligheder 

//af

Kompetencegrundlaget, der danner platformen for IPMA-certificeringen globalt, er blevet opdateret

I Danmark er vi nu klar med et nyt kompetencegrundlag og ændrede certificeringsprocesser. IPMA Certificeringen i Danmark har i det sidste 1½ års tid arbejdet på at kunne leve op til de ændrede krav til kompetencegrundlaget.

Ændrede processer giver nye spændende muligheder
Tidligere har det højeste certificeringsniveau for projektledere været niveau B – da niveau A fokuserede på programledere og porteføljeledere, som arbejdede på strategisk niveau i virksomhederne. Nu er det blevet muligt at blive certificeret som projektleder på niveau A, hvis man kan dokumentere erfaring fra meget komplekse projekter og man har været involveret i det strategiske ledelsesniveau i virksomheden.

Derudover er det nu også muligt at blive certificeret på IPMA-B niveau hvis man har tilstrækkelig erfaring med enten programledelse eller porteføljeledelse.

De nye muligheder har været efterspurgt længe, og vi er glade for allerede nu, at kunne tilbyde disse certificeringer i Danmark. Vi forventer en stor efterspørgsel på de nye muligheder, og glæder os til at komme i gang allerede i begyndelsen af 2019.

Mulighed for at skifte domæne ved recertificering
For IPMA-certificerede på B- og A-niveau, som står foran at skulle gennemføre en recertificering, åbner de nye processer mulighed for, at endnu flere kan fastholde deres IPMA-certifikat.

Eksempel:
Har man siden sidste B-certificering ændret jobprofil til at arbejde mere med programledelse, – eller arbejder man med at lede virksomhedens portefølje af komplekse projekter og programmer, men er ikke nødvendigvis involveret i virksomhedens strategiske niveau, kan man, når man bliver recertificeret, vælge at skifte domæne fra fx projektleder til porteføljeleder.  Består man recertificeringen, vil det nye certifikat udstedes med domænet porteføljeleder,

Ønsker en kandidat at benytte sig af muligheden for at skifte domæne, vil assessorerne fokusere på, at kandidaten har de nødvendige kompetencer inden for det søgte domæne. Det vil formentlig betyde, at endnu flere recertificeringskandidater inviteres til interview. Det ser vi som en kæmpe forbedring, da de IPMA-certificerede specielt giver udtryk for, at det netop er interviewet med to kompetente assessorer, der giver den største værdi ved IPMA-certificeringen.

 

Fakta
Baggrunden for ændringerne:

Alle lande, som gennemfører IPMA-certificeringen skal også senest 1. juli 2019 basere deres IPMA-certificering på et nyt kompetencegrundlag ICB4 (Individual Competence Baseline version 4).

Opdateringen af kompetencegrundlaget har været efterspurgt længe, da det tidligere kompetencegrundlag stort set var uændret igennem de sidste 10 år.

Certificeringsprocesserne, der anvendes ved IPMA-certificeringen på de fire niveauer A, B, C og D, er samtidig blevet ændret. Ændringerne består fortrinsvist i større krav til harmonisering af processerne på tværs af alle IPMA-medlemslandene. Alle IPMA-medlemslande, skal senest 1. juli 2019 have implementeret de harmoniserede processer, for at kunne gennemføre IPMA-certificeringen.

Harmoniseringen af processerne har længe været efterspurgt af markedet som helhed, da det har været vanskeligt at forstå, de store forskelle i implementeringen af processerne i de enkelte lande. Fx havde nogle lande skriftlig eksamen på niveau B, mens andre lande i stedet havde et udvidet interview.

Lene Larsen
Tidligere ansat hos Dansk Projektledelse.