IPMA certificering som et strategisk valg til specialisters kompetenceudvikling

//af

Elisa Wandall Andreasen – Leder af Project Management Office i Købstædernes Forsikring

IPMA certificering som et strategisk valg til specialisters kompetenceudvikling

En succesfuld vækstrejse satte sidste år skub i projektambitionerne hos Købstædernes Forsikring, et kundejet forsikringsselskab med 259 år på bagen og 280 medarbejdere. Tiden var kommet til at løfte projektkompetencerne i hele organisationen. Et samarbejde mellem ledelsen og leder af PMO Elisa Wandall Andersen gjorde det muligt at realisere planen. Elisa fortæller her om processen og ikke mindst resultatet.

Projektet startede med projektbeskrivelser, business cases, etablering af styregrupper på de strategiske projekter og videre til implementering af projektstyringsværktøjet Antura. Desuden arbejdede vi meget med udvikling af en governance- og projektmodel for de strategiske projekter. Initiativer som alle har båret KF langt frem ift. kvaliteten af projekterne og understøttet evnen til at overholde deadlines.

For at understøtte strategien om at det er specialister i forretningen, der også leder strategiske projekter og øvrige projekter, erkendte Ledergruppen, at der var et reelt behov for kompetenceudvikling. Indtil da var disse blevet supporteret metodemæssigt af PMO teamet.

“Ledergruppen besluttede sig for at projekttræne og IPMA certificere ikke mindre end op mod 10% af de ansatte. Hvilket er rigtigt mange personer, set i lyset af, at der er 3 fuldtidsprojektledere ansat i PMO teamet.

Ambitiøst mål for projektet

Ledergruppen besluttede sig for at projekttræne og IPMA certificere ikke mindre end op mod 10% af de ansatte. Hvilket er rigtigt mange personer, set i lyset af, at der er 3 fuldtidsprojektledere ansat i PMO teamet.

Deltagerne er fra alle hjørner af organisationen:  Forretningsudvikling, Digital udvikling, Underwriting, Skade, Salgssupport, Partnerudvikling, Økonomi, Kundeservice og Kundecenteret.  Da de fleste af deltagerne er ansatte som specialister i mange forskellige funktioner, arbejder de sporadisk med projektopgaver og dermed ikke på fuldtid med projekter.

Strategisk valg af IPMA certificering

IPMA blev valgt som certificeringsmetode, da den er meget holistisk og etablerer en forståelsesramme for alle øvrige retninger inden for projektstyring og -ledelse. Så med en IPMA certificering i bagagen har den enkelte deltager fået et meget stort indblik i disciplinen projektstyring og projektledelse.

IPMA skaber fundament for videreudvikling

Da jeg selv er IPMA certificeret på niveau C første gang i 2000, var det et naturligt valg at pege på denne certificering. Men det krævede naturligvis forskellige overvejelser ift. hvilket behov for træning og certificering, der er i en organisation som vores, der er i vækst og vokser meget hurtigt. Jeg søgte at finde et svar på, hvordan disse kollegaer kunne blive kompetenceudviklet til at deltage i og lede fremtidige projekter inden for mange felter og med forskellige projektmetoder. Fx klassisk vandfald og over i de mere agile tilgange som Half Double og SCRUM.

Intern projekttræningsforløb med eksisterende projekter som cases

Der er flere fordele ved at projekttræne på interne hold. For det første gav det deltagerne rigtigt meget på det interne netværk. Desuden blev der arbejdet med rigtige projekter fra virksomheden. Det betød, at det var muligt at invitere projektlederen og sponsoren ind som en del af undervisningen.

Det at kunne arbejde med rigtige projekter, at kunne komme med et kvalificeret input til en kommunikationsplan og se det operationaliseret et par måneder senere, er meget givende som kursist.

Corona nedlukningsplan som ”Svendeprøve”

Før det overhovedet var noget, vi kunne spå om ville ske, fik hold 2 til opgave, som deres ”svendeprøve”, at komme med en køreklar analyse og implementeringsplan for, hvordan Købstædernes Forsikring kunne lukke de fysiske lokationer ned, hvis det utænkelige ville ske. Det skulle vise sig, at anstrengelserne med at lave både WBS, PBS, interessent analyser, risikoanalyser osv. blev givtigt input til den konkrete nedlukning af de fysiske lokationer.

Godt på vej mod at nå målet på 10%

18 personer er indtil videre blevet projekttrænet på virksomhedens interne træning i 6 dage. Heraf er 17 blevet certificeret på D-niveau og 1 på C niveau. På kommende certificeringsrunder i 2021 vil der komme 10 til IPMA D og 2 til C og 1 til B. Så i alt 31 personer. Corona satte desværre en midlertidig stopper for Hold 3, som er udsat til foråret 2021.

For de fleste deltagere og specielt på IPMA D-niveauet er der udstedt et kørekort, og så er det bare om at komme ud og få noget erfaring på nogle projektopgaver eller som projektdeltager.

IPMA Certificering giver det ekstra niveau for den enkelte og for virksomheden

Er det virkeligt nødvendigt at lade sine medarbejdere IPMA certificere, når de gennemgår 6 dages træning, med lidt hjemmeopgaver og forberedelse undervejs i forløbet?

Ja, for det første skærper en 3 timers ekstern eksamen altid interessen for pensum. Hvilket betyder, at kursisterne er meget interesserede i at forstå og lære det hele.

For det andet husker jeg selv med alt tydelighed, hvad mine egne 2 gange igennem certificeringsprocessen reelt set har betydet for egen refleksion og fokus på de stærke og svage punkter. Denne del med styrker og svagheder er et rigtigt fint input til medarbejderens udviklingsplan. Et element, der er svært at få hånd om, når det drejer sig om projektdeltagere, der ikke arbejder fuld tid med projekter.

Afslutningsvis vil jeg anbefale til andre, der går i samme overvejelser om kompetenceudvikling af specialister og projektdeltagere, at lade disse medarbejdere deltage i noget projekttræning og supplere med et IPMA certificeringsforløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Larsen
Tidligere ansat hos Dansk Projektledelse.