Hvornår giver det mening at overveje en certificering som porteføljeleder på niveau B?

//af

Aksel Gruelund Sørensen fra N1 A/S, som er IPMA assessor på niveau B, beskriver herunder, hvornår man som seniorprojektleder eller linjeleder med porteføljeansvar bør overveje en certificering som porteføljeleder på IPMA niveau B:

“Det korte svar er, at det gør det, når du arbejder struktureret for et mål, der er større end det, der kan rummes i et program.

Det er derfor relevant at overveje en certificering som porteføljeleder, hvis du har ansvaret for en større eller mindre portefølje af projekter med grundlæggende forskellige mål, men som f.eks. er bundet op på et af de strategisk mål, som din virksomhed har sat.

Det kan f.eks. være en portefølje af forretningsprojekter, organisationsudviklings-, IT- eller anlægsprojekter/programmer, men vær opmærksom på, at det også kan være en kombination af disse, og at du ikke nødvendigvis behøver at stå i spidsen for det hele, blot du kan dokumentere, hvordan du bruger din indflydelse og dine kompetencer på at nå de(t) strategiske mål.

Derfor kan en certificering som porteføljeleder også være en overvejelse værd for linjeledere. Hvis du som linjeleder mener, at din grundlæggende rolle er, at skabe de bedst mulige rammer for at projekter og programmer lykkes i din organisation, er det endnu mere sandsynligt, du vil kunne have udbytte at et certificeringsforløb som porteføljeleder.

Projekt- og programledere tager rammerne i organisationen for givet, og fokuserer på målet i deres projekt/program. Som porteføljeleder tager du ofte også ansvar for, at rammerne for projekter og programmer forbedres og at projektmodenheden vokser i din organisation.”

Overvejer du en certificering som porteføljeleder på B-niveau, men ønsker mere sparring omkring dette, er du velkommen til at kontakte Aksel Gruelund Sørensen – assessor på niveau B. Aksel kan kontaktes via info@ipma.dk.

 

 

 

 

 

 

 

Lene Larsen
Tidligere ansat hos Dansk Projektledelse.