Sådan udvikler du dine kompetencer som projektleder

//af

 

Der findes mange definitioner af begrebet “kompetence” rundt om i verden. I denne artikel får du blandt andet en enkel definition på kompetence, der er bredt accepteret af fagfolk og er tænkt som værende genkendelig og letforståelig.

Formålet med definitionen er ikke at forenkle eller erstatte nogen anden definition, men snarere at give vejledning til dig, der gerne vil udvikle dine kompetencer.

Individuel kompetence er integrering af viden, færdigheder og anvendelse i praksis for at opnå de ønskede resultater.

 • Viden er mængden af information og erfaring, som en person besidder. For eksempel er forståelse af et Gantt diagram viden
 • Færdigheder er bestemte tekniske evner der gør en person i stand til at udføre en opgave. For eksempel er, at kunne udarbejde et Gantt diagram, en færdighed
 • Anvendelse er leverance af viden og færdigheder i en bestemt kontekst. For eksempel i praksis at være i stand til at lede udarbejdelsen af en projekttidsplan

Færdigheder kræver at man har en vis relevant viden. Anvendelse betyder at du kan bringe viden og færdigheder i spil på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt.

Og erfaring? Erfaring spiller en betydelig, men dog indirekte, rolle i kompetence. Uden erfaring kan man hverken vise eller udvikle en kompetence. Erfaring er således en væsentlig succesfaktor for personlig udvikling. For at kunne udføre sin rolle skal man således opbygge tilstrækkelig med erfaring som komplement til kompetencen i sig selv.

Få succes som projektleder

Hvis du skal lede projekter, skal du formå at:

 • lære af ledelse og anvende indhøstet erfaring ved ledelse i den konkrete kontekst
 • udvise lederskab og anvende passende ledelsesadfærd i dine relationer til mennesker
 • anvende metoder for ledelse ved brug af både viden og erfaring herom

Det er gennem en integrering af ovenstående tre evner at projekt, program og porteføljeledelse udøves på en kvalificeret måde. For at være i stand til at integrere disse evner kræves en bred vifte af erfaring.

Vigtig er også evnen og viljen til at reflektere over personlige stærke og svage sider, og derigennem identificere områder, der med fordel kan forbedres.

Planlæg din kompetenceudvikling

For hele tiden at blive skarpere og dygtigere som projektleder, skal du både holde dine kompetencer ved lige og udvikle dem. Det kan du gøre ved at gennemtænke, hvad du:

 • Allerede har gjort for at udvikle dine kompetencer i ledelse i for eksempel de seneste 3 år
 • Vil gøre det kommende år for at udvikle dine kompetencer

Kompetencer i ledelse af projekter, programmer og porteføljer kan udvikles på mange måder, og den største effekt opnås typisk ved en kombination af flere virkemidler:

 • Praktisere ledelse
 • Bruge sparringspartner/reflektere over egen indsats
 • Yde sparring/deltage i netværk
 • Deltage i seminarer/konferencer
 • Selvstudie af litteratur/retningslinjer
 • Deltage i kurser/uddannelse
 • Blive certificeret som projekt-, program- eller porteføljeleder
 • Udvikle metoder/holde indlæg

Notér hvad der i den foregående periode har givet dig størst udbytte i forhold til at blive en endnu bedre leder. List derefter dine vigtigste behov for kompetenceudvikling og planlæg hvordan du bedst kan opnå de manglende kompetencer. Her kan du evt. bruge nogle af ideerne listet herover. På den måde får du en god oversigt, som kan anvendes i din virksomhed i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler.

 

Ovenstående artikel er ekstrakt fra bogen ”Kompetencer i Projektledelse”.

Udgivet af IPMA Certificeringen i Danmark.

 Se mere på www.IPMA.dk

 

Lene Larsen
Tidligere ansat hos Dansk Projektledelse.